Pro univerzity a vysoké školy nabízíme informační systém Moggis
Propojení na Internet

Co je to ISvoš?

Informační systém ISvoš je ideálním řešením pro vyšší odborné školy.

V čem je ISvoš tak výjimečný?

ISvoš má mnoho vlastností, které jej odlišují od jiných systémů:

1. Školní matrika

2. Mocný nástroj

3. Maximálně přehledné a intuitivní ovládání

4. Bezpečnost

Přehled studia

5. Optimalizace

Internetové rozhranní je velice přísně optimalizováno tak, aby jej mohli efektivně využívat i uživatelé s velmi pomalým připojením k Internetu. Jednotlivé stránky jsou často načítány a zobrazovány mnohokrát rychleji než některé stránky na Internetu.

6. Nenáročnost

Elektronická nástěnka

7. Výhody

8. Aktualizace

Prodejem systému pro nás práce nekončí. Stále probíhá vývoj, přidávají se nové funkce a vlastnosti. Jsou prováděny úpravy vynucené legislativními změnami. Opravují se případné chyby. Systém je koncipován tak, že při synchronizaci dat se systém automaticky aktualizuje a nová verze se projeví na všech stanicích bez nutnosti vnějšího zásahu. Tím je zajištěno, že budete mít k dispozici vždy nejaktuálnější verzi programu a tiskových sestav.

9. Technická podpora

on-line technická podpora

Systém disponuje revolučním řešením technické podpory. Uživatel má možnost při práci s ISvoš manažerem interaktivně komunikovat s pracovníkem technické podpory, který je schopen efektivně poradit při řešení problémů. Tato on-line technická podpora je zdarma.

10. Velkorysost

"ISvoš manažer", určený pro studijní oddělení, je schopen běžet jak samostatně tak i v síťovém provozu v rámci vaší LAN. Pokud na studijním oddělení funguje víc počítačů současně a běží na nich náš systém ISvoš, tak jsou menší fronty studentů a to je dobré pro školu. Pokud je systém používán třeba i na sekretariátu či v ředitelně, tak to může rovněž usnadnit práci všem a to je zase dobré a výhodné pro školu. Nechceme abyste museli připlácet za to, že hodláte maximálně využít potenciálu systému ISvoš. Jsme hrdí na náš produkt a přejeme si aby byl co nejužitečnější. Proto nijak neomezujeme množství instalací, které na vaší škole provedete. Žádné tabulky určující cenu v závislosti na počtu licencí v našem ceníku proto nenajdete. Systém který si koupíte je váš, my to respektujeme, a tak vás nebudeme omezovat v množství instalací či objemu dat.

11. Cena

Cena systému je o jeden až dva řády nižší než cena podobných systémů implementovaných na vysokých školách.
Konečná cena za licenci pro neomezený počet instalací, založení databáze na vzdáleném serveru, instalaci našimi pracovníky u vás ve škole, vytvoření subdomény pro vaši školu a přizpůsobení webového rozhraní pro vaši školu je 80 000,- Kč. Pak si účtujeme udržovací poplatek 5 000,- Kč za měsíc. V ceně udržovacího poplatku je zahrnuta technická podpora, hosting subdomény, pravidelné zálohování, udržování a opravy vaší zvdálené databáze. Z tohoto poplatku jsou hrazeny náklady spojené s dalším vývojem systému vynuceným legislativními změnami a vašimi požadavky.
Informační systém Moggis je možné rozšířit o e-learningovou část, která je plně integrovaná do uživatelského rozhraní systému a umožňuje vyučujícím vytvářet pro studenty svých předmětů elektronické kurzy, ve kterých studenti přes internet mohou studovat jednotlivé kapitoly, odevzdávat úkoly zadané vyučujícím nebo absolvovat testy. Jednotlivé dokumenty e-learningových kurzů se ukládají na FTP server. Cena za e-learningovou část je 20 000,- Kč. Pokud škola bude chtít využívat pro e-learning náš FTP server, bude udržovací měsíční poplatek navýšen o 1 000,- Kč.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH