Manuály k systému ISvoš

Nápověda systému obsahuje podrobný popis vlastností a práce s Informačním systémem.

Součástí produktu je kompletní dokumentace k dodané verzi ISvoš. Spolu se zdokonalováním Informačního systému prochází změnami i příslušné kapitoly dokumentace. Internetová nápověda se vždy vztahuje k nejaktuálnější verzi systému. Přímo z Internetu se tak dozvíte jak pracují nové funkce, jak se s novou verzí změnil přístup k systému apod.


     Nápověda
 ● Technická specifikace techspec.pdf (1,0 MB) techspec.exe (850 kB) techspec.chm (145 kB)
 ● ISvoš Manažer manazer.pdf (4,4 MB) manazer.exe (2,8 MB) manazer.chm (3,5 MB)
 ● Internetové rozhranní internet.pdf (6,5 MB) internet.exe (5,6 MB) internet.chm (1,8 MB)
 ● ISvoš e-learning
(součást internetového rozhranní)
elearning.pdf (2,6 MB) elearning.exe (2,1 MB) elearning.chm (1,3 MB)
 ● Práce s tiskovými sestavami tisk.pdf (1,2 MB) tisk.exe (942 kB) tisk.chm (284 kB)