Reference

Univerzity využívající informační systém Moggis:
Univerzita Jana Amose Komenského
Praha
http://www.ujak.cz
Vysoké školy využívající informační systém Moggis (dříve ISvoš):
VŠTVS PALESTRA
vysoká škola tělesné výchovy a sportu Praha
http://vstvs.palestra.cz
VŠ evropských a regionálních studií
vysoká škola České Budějovice
http://www.vsers.cz
ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA
vysoká škola Třebíč
http://www.zmvs.cz
VŠ obchodní a hotelová
vysoká škola Brno
http://www.hotskolabrno.cz
VŠ mezinárodních a veřejných vztahů
vysoká škola Praha
http://www.vip-vs.cz
Pražská VŠ psychosociálních studií
vysoká škola Praha
http://www.viap.cz
Soukromá vysoká škola ekonomická
vysoká škola Znojmo
http://www.svse.cz
Vysoká škola aplikované psychologie
vysoká škola Terezín
http://www.vsaps.cz
Fakulta jana Amose Komenského
vysoká škola Karviná
http://pedagogikakarvina.cz
Vysoká škola politických a společenských věd
vysoká škola Kutná Hora
http://www.vspsv.cz
Vyšší odborné školy využívající informační systém ISvoš:
VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE
vyšší odborná škola Brno
http://www.vsa.cz
SVATOJÁNSKÁ KOLEJ
vyšší odborná škola pedagogická, Svatý Jan pod Skalou
http://www.svatojanskakolej.cz
ATVS PALESTRA
akademie tělesné výchovy a sportu Praha
http://vos.palestra.cz
VOŠ, SPŠ a Obchodní akademie
vyšší odborná škola Čáslav
http://www.sps-caslav.cz
VOŠ sociálně právní
vyšší odborná škola Praha
http://www.vossp.cz/
VOŠ cestovního ruchu
vyšší odborná škola Praha
http://www.vos-cestovni-ruch.cz
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
České Budějovice

Škola zanikla 31.12.2007