Tiskové sestavy

Tiskové sestavy Informačního systému ISvoš jsou dokumenty, které slouží pro převedení dat uložených v IS do vhodné podoby pro tisk na tiskárně.

Pro usnadnění práce s tiskovými sestavami je využíván program MS Excel, jehož obecné zvládnutí patří dnes již k standardním znalostem kancelářské práce s PC.

Vzhledem k vlastnostem dokumentů Excelu je možné sdružit podobné tiskové sestavy do jediného souboru a mezi jednotlivými sestavami se přepínat pomocí záložek. Díky tomuto způsobu je velice jednoduché udržet přehlednost a umožnit vytváření vlastních verzí tiskových sestav.


Nové tiskové sestavy, které si vyžádá zákazník nebo legislativní úpravy, se do informačního systému dostávají automaticky bez zásahu uživatele. Není tedy nutné stahovat a instalovat nějaké soubory z Internetu.

Ukázka tiskové sestavy ISvoš

Pro upřesnění představy, jak vypadá tisková sestava informačního systému ISvoš, můžete si stáhnout soubor

obalka.xls   (pro stažení souboru klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte "Uložit jako")

Po uložení soubor otevřte v programu MS Excel. Pro správnou funkci tiskové sestavy je nutné mít povoleno spouštění maker v sešitě MS Excel. Pokud se zobrazí výzva, klikněte na tlačítko "Povolit makra".

V tiskové sestavě je list s názvem "SEZNAM", do kterého se exportují označené záznamy z informačního systému. Pro vyzkoušení si můžete seznam dolpnit o pár vlastních údajů (důležité je vyplnění příjmení).